ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (Assistant Restaurant Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)สาขาอาชีพหลัก : อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ สาขาอาชีพรอง : หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหารรูปแบบงาน : งานประจำระดับตำแหน่งงาน : หัวหน้างานจำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่งเงินเดือน(บาท) : 25,000 – 35,000วันทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนดวันหยุด : ไม่ระบุเวลาทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนดเวลาทำงานอื่นๆ : ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 9 ชั่วโมง รวมพักเบรค หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 25 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ : คุณโมจิ เบอร์ผู้ติดต่อ : 094-8164554 อีเมล : Hr@fosco.co.th

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
สาขาอาชีพหลัก : อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ สาขาอาชีพรอง : หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระดับตำแหน่งงาน : หัวหน้างาน
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 35,000
วันทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนด
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนด
เวลาทำงานอื่นๆ : ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 9 ชั่วโมง รวมพักเบรค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และผลักดันการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดการฝึกอบรมพนักงานในร้านทั้งหมด
 • บริหารยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอันเกิดจากลูกค้า หรือพนักงานภายในร้าน โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้เรื่องการบริหารด้านการจัดการต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการควบคุม บริหาร จัดการสต๊อกได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนเบื่องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณโมจิ

เบอร์ผู้ติดต่อ : 094-8164554

อีเมล : Hr@fosco.co.th

https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/218003/1237310

SHU DAXIA THAILAND,

CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)

+66 94 413 3900

EVERYDAY: 10:00 am – 01:00 pm